क्र.सं. विभाग/कार्यालय ठेगाना पद व्यक्तिको नाम सम्पर्क नं. इमेल
1 प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्था केन्द्र विराटनगर निर्देशक डा. विरेन्द्र मण्डल 9852033245 rmsbiratnagar@gmail.com
2 स्वास्थ्य तालीम केन्द्र धनकुटा नि. निर्देशक रोहित कुमार पाण्डे 9842049600 healthtrainingcenterp1@gmail.com
3 प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, विराटनगर बिराटनगर निर्देशक श्री प्रणव यादव 9852037237 provincelab1@gmail.com
4 स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटा धनकुटा नि. निर्देशक श्री ज्ञानबहादुर बस्नेत 9851073878 edhd.dhankuta@gmail.com

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.