Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणीथप पढ्नुहोस्
1 जनस्वास्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५
2 प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.