Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणीथप पढ्नुहोस्
1 मार्गदर्शन प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार केन्द्र

.

2 इको र टि.एम.टि. को मार्गदर्शन

.

3 कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन संशोधन समेत ( आ.व २०८०-८१)

.

4 दश वर्ष मुनीका बालबालिकाहरुको लागी निशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकिय सेवा सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०८०

.

5 शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र संचालन कार्यविधी २०८०

.

6 आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधी, २०७९

.

7 कर्मचारीको तह वृद्धि सम्वन्धी निर्देशिका, २०७९

जज

8 स्वास्थ्यकर्मी करार सम्वन्धी कार्यविधी २०७९

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.