Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणीथप पढ्नुहोस्
1 आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधी, २०७९

.

2 कर्मचारीको तह वृद्धि सम्वन्धी निर्देशिका, २०७९

जज

3 स्वास्थ्यकर्मी करार सम्वन्धी कार्यविधी २०७९

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.