Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणीथप पढ्नुहोस्
1 कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन संशोधन समेत ( आ.व २०८०-८१)

.

2 दश वर्ष मुनीका बालबालिकाहरुको लागी निशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकिय सेवा सम्वन्धी मार्गदर्शन, २०८०

.

3 शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र संचालन कार्यविधी २०८०

.

4 आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधी, २०७९

.

5 कर्मचारीको तह वृद्धि सम्वन्धी निर्देशिका, २०७९

जज

6 स्वास्थ्यकर्मी करार सम्वन्धी कार्यविधी २०७९

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.