Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणीथप पढ्नुहोस्
1 विपन्न नागरिक औषधोपचार सहायता आवेदन फारम

.

2 तहवृद्धि सम्वन्धी दरखास्त फारम

.

3 परिपत्र

.

4 स्वास्थ्य कार्यालय सनुसरीको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.