कर्मचारीको तह वृद्धि सम्वन्धी निर्देशिका, २०७९

०९ माघ २०७९, सोमवार

जज

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.